• 03.05.2017 Call for expert

    Барање за понуди обучувач

    Почитувани,

    ЗИП Институт, со седиште на бул.Партизански Одреди бр.106/1-3, 1000 Скопје, како имплементатор на институционален грант финансиран од страна на CIVICA MOBILITAS, има потреба од прибирање понуди за обучувач за пишување проекти и проектни апликации за тимот на ЗИП Институт.

    Повеќе детали можете да најдете во долунаведениот документ.

    Барање за понуди обучувач