News

 • 15.01.2017 FTESË | INVITATION

  Të nderuar, Instituti ZIP ju fton të merrni pjesë në forum diskutimi në kuadër të projektit “Shkolla e integruar e Sarajit”. Diskutimi do të jetë në temën “Rëndësia e arsimit të integruar në mjedise multikulturore siç është Saraji”. Eventi do të mbahet më 31 Janar (e mërkurë) në restorantin Fontana në Saraj, duke filluar nga […]

  Continue Reading...
 • 12.01.2018 We signed an MoU with the Municipality of Butel today

  Continue Reading...
 • 28.12.2017 MoU with Municipality of Shuto Orizari

  We’ve concluded an MoU with Municipality of Shuto Orizari which foresees many joint projects and initiatives. A lot more to come in 2018… 

  Continue Reading...
 • 14.12.2017 6 Years ZIP Institute. 💝🎊🎉

  Continue Reading...
 • 12.12.2017 ZIP Institute’s open day

  [ENG] As our friends, partners and supporters of the work of ZIP Institute, we would like to cordially invite you to ZIP Institute’s open day, which is a celebration of our 6th birthday, and it marks ZIP Institute’s successes of 2017. The celebration will take place on the 14th December (Thursday) at Libraria e Charshis […]

  Continue Reading...