News

 • 02.11.2017 Social Entrepreneurship Workshop

  Day 1 Activity within Social Entrepreneurship Project supported by Ambassade de France à Skopje.

  Continue Reading...
 • 26.10.2017 “Networking meeting and thematic forum” orgnised by Civica Mobilitas

  Continue Reading...
 • 18.10.2017 Call for mentors – Fight Against Corruption

  ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ  МЕНТОРИ ЗА УЧЕСНИЦИ ВО ПРОЕКТ ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА ЗИП Институт, со поддршка на Германската Амбасада во Република Македонија, отвора повик за апликации за ментори, односно општествени активисти, млади луѓе од етничките заедници, ранливите групи или други обесправени заедници, за комплетна тренинг програма на тема градење капацитети за борба против корупцијата, која […]

  Continue Reading...
 • 16.10.2017 Call for Experts

  Барање на понуда за експерт за одржување обуки за воведување на концептот на социјално претприемништво во граѓанските организации ЗИП Институт, со седиште на бул. Партизански Одреди бр.106 1/3, 1000 Скопје, како имплементатор на проектот: ,,Воведување иновативност во работењето на граѓанските организации преку социјално претприемништво”, поддржан од Француската Амбасада во Република Македонија, има потреба од експерт […]

  Continue Reading...
 • 16.10.2017 Call for Applications

  П О В И К    З А   А П Л И К А Ц И И  Воведување иновативност во работењето на граѓанските организации преку социјално претприемништво Општата цел на проектот  е да придонесе кон одржлив развој на граѓанското општество преку јакнење на капацитетите на организациите за инкорпорирање на вредностите и компонентата на социјалното претприемништво во […]

  Continue Reading...